29 de desembre, 2008

Gran Enciclopèdia de Mallorca


El volum 1 apareix el 1988, el volum 24 apareix l'any 2004. El conjunt consta d'unes 34.000 veus

Comitè d'Honor

Entre parèntesis els volums on participen
 • Gabriel Cañellas Font, president del govern (fins al vol.14)
 • Cristòfol Soler Cladera (del vol.15 al 16)
 • Jaume Matas Palou (del vol.17 al 19 i 24)
 • Francesc Antich Oliver (vol.23)
 • Jeroní Albertí Picornell, president del parlament (fins vol.6)
 • Cristòfol Soler Cladera, president del parlament (del vol.7 al 14)
 • Joan Huguet Rotger (des de vol.15)
 • Maximilià Morales Gómes (vol.23)
 • Pere Rotger Llabrés (vol.24)
 • Ramon Aguiló Munar, batle de Palma (fins vol.5)
 • Joan Fageda Aubert, batle de Palma (del vols.7 al 23)
 • Catalina Cirer Adrover (vol.24)
 • Maria Antònia Munar Riutort, consellera de cultura (fins el vol.8)
 • Bartomeu Vidal Pons, conseller de cultura (vol.9)
 • Bartomeu Rotger Amengual, conseller de cultura. (del vol.10 al 16)
 • Joan Flaquer Riutort (vols. 17 i 18)
 • Manuel Ferrer Massanet (vol.19)
 • Damià Pons i Pons (vol.23)
 • Francesc Jesús Fiol Amengual (vol.24)
 • Joan Verger Pocoví, president CIM (fins al vol.14)
 • Maria Antònia Munar, presidenta del CIM (des del vol.15 al 24)
 • Carles March Delgado, president de la Banca March
 • Francesc de Borja Moll Casasnovas, Membre de l'IEC (fins vol.5)
Direcció General
 • Miquel Dolç Dolç (des del vol.14 a títol postum, es deixa de fer referència al vol.17)
Direcció Editorial
 • Pere A. Serra Bauzá
Consell Editorial
 • Jeroni Albertí Picornell (de vol.7 a vol.)
 • Paulí Buchens Adrover
 • Pilar Ferrer Bascuñana (de vol.7 a vol.)
 • Felicià Fuster Jaume
 • Simó J. Galmés Cerdó (fins al vol.15)
 • Josep Garcia Gelabert (tots)
 • Sebastià Ginart i Ginart (vols.23 i 24)
 • Jaume Martorell Cerdà (fins el vol.)
 • Maria Antònia Munar Riutort (del vol.9 al 10)
 • Joan Verger Pocoví (fins al vol.15)
 • Damià Pons i Pons de vol. a )
 • Baltasar Ramon Clar (fins vol.6)
 • Bartomeu Reus Beltran (vols.23 i 24)
 • Alfons Salgado Gomila (fins al vol.)
 • Miquel Serra Magraner (vol.24)
 • Maria Antònia Vadell Ferrer (vol.23)
Consell de Direcció
 • Llorenç Capellà Fornés
 • Damià Ferrà-Ponç
 • Guillem Frontera Pascual, ariany, 1945.
 • Pere Fullana Puigserver (vol.23 i 24)
 • Josep Mascaró Pasarius
 • Aina Moll Marquès (del vol.2 al 5)
 • Pere A. Serra Bauzá
Direcció Executiva
 • Ferran Aguiló Sureda (fins vol.6)
 • Pere Fullana Puigserver (del vol.8 al 19)
 • Lourdes Mazaira Cabana-Verdes (vol.7)
 • Margalida Tur Català (vol 23 i 24)
Coordinació
 • Maria José Mulet Gutiérrez (vols. 1,2 i 3)
 • Antònia Cirer Rosselló (vol.4)
 • Gabriel Colom Coll (vol.4)
 • Lourdes Mazaira Cabana-Verdes (vol.5,6)
 • Margalida Tur Català (des de vol.7 al 24)
Planimetria
 • Josep Mascaró Pasarius (no és fa referència a partir del vol.17)

Recerca i redacció
 • Catalina Aguiló Ribas (del vol.2 al 19)
 • Miquel Alenyà Fuster (del vol.3 al 19, 23 i 24), economista i president de l'Acadèmia de Belles Arts
 • Llorenç Alcina Rosselló (del vol.2 al 19), prevere i teòleg, Palma, 1939.
 • Josep Amengual Batle (del vol.3 al 19, 23 i 24), missioner, Biniali, 1938
 • Marta Aspachs Pagès (del vol.4 al 19)
 • Joan Josep Anckermann Alomar (vols.1,2 i 3), 1965.
 • Alfonso Ballesteros Fernández, metge (vol.24), Zamora, 1944.
 • Carme Bennàsser Ferragut, filologa (vols.5,6 i 7)
 • Marc Boix Aragonès (vols.8,9 i 10)
 • Francesc Bonafè Barceló, botànic i folklorista (del vol.2 al 19, mor després de la publicació del vol.13), Selva, 1908
 • Domiciano Brezmes de León (vols.23 i 24)
 • Roser Bru i Bou (vol.1)
 • Maria Antònia Bruno Vidal (vols.1, 2 i 3)
 • Francesc Bujosa Homar (vol.23)
 • Bernat Campins Llabrés (del vol.4 al 19, 23 i 24)
 • Josepa Canyelles Amengual (vols.1 i 2)
 • Paula Cantallops Caimari (vols.5,6 i 7)
 • Pau Cateura Bennàsser (del vol.2 al 19, 23 i 24)
 • Antònia Cirer Rosselló (vols.3,5 i 6)
 • Gabriel Colom Coll (vols.5 i 6)
 • Mateu Colom Palmer (del vol.2 al 19,23 i 24)
 • Arnau Company Matas (del vol.7 al 19,23 i 24)
 • Catalina Company Vidal (del vol.6 al 19)
 • Bartomeu Ensenyat Estrany, arqueòleg i folklorista, Inca, 1917. (del vol.4 al 19)
 • Bartomeu Font Obrador, historiador, Llucmajor, 1932. (del vol.4 al 19,23 i 24)
 • Margalida Frau Matas (del vol.4 al 19)
 • Joana Maria Fullana Puigserver (del vol.15 al 19)
 • Pere Fullana Puigserver, historiador, Algaida, 1958. (del vol.9 al 19 i 24)
 • Cristian Fuster McAlpine (vol.23)
 • Simó J. Galmés Cerdó (del vol.16 al 19)
 • Marisa Gallardo Galindo (vol.1)
 • Josepa Garrido Chinchilla (vols.23 i 24)
 • Teresa Gelabert Millán (vol.6)
 • Bàrbara Genovart Darder (del vol.1 al 19,23 i 24)
 • David Ginard Féron (del vol.6 al 19)
 • GOB (del vol.2 al 19,23 i 24)
 • Ignasi González Orozco (vol.1)
 • Margalida Guardiola Fiol (vols.5 i 6)
 • Domingo Jiménez Riutort (del vol.2 al 19,23 i 24)
 • Catalina Jover Arbona (vols.2 i 3)
 • Josep Juan Vidal (del vol.2 al 19,23 i 24)
 • Dolors Ladaria Bañares (del vol.2 al 6)
 • Lydia Larrey Corral (vol.23)
 • Joan Llabres Ramis (del vol.2 al 19, mor després de la publicació del vol.13)
 • Gabriel Llompart Moragues (del vol.2 al 19,23 i 24), Palma, 1927.
 • Carme Llull Verd (del vol.8 al 19,23 i 24)
 • Antoni Miquel Lucas Vidal (vol.23 i 24)
 • Jaume March Bisbal (del vol.10 al 19)
 • Joan March Noguera (vol.23), Palma, 1949.
 • Antoni Marimon Riutort (del vol.1 al 19,23 i 24)
 • Miquel Massuti Oliver (del vol.4 al 19,23 i 24)
 • Lourdes Mazaira Cabana-Verdes (del vol.1 al 4)
 • Maria Jesús Marcus Llabrés (vol.1)
 • Josep Merino Santisteban (del vol.1 al 4)
 • Nina Moll Marquès (vols.2,3 i 4)
 • Catalina Moll Ribas (vols.2 i 3)
 • Pere de Montaner Alonso (del vol.3 al 13)
 • Antònia Morey Tous (vols.3,4 i 5)
 • Lleonard Muntarner Mariano (del vol.2 al 19,23 i 24), Palma, 1952.
 • Antoni Nadal Soler (vols.1,2 i 3)
 • Maria Magdalena Nicolau Català (vols.13 i 14)
 • Joan Obrador Adrover (del vol.9 al 19,23 i 24)
 • Cristina Oliver López-Guasch (vol.1)
 • Antoni Oliver Campins (vols.1,2 i 3)
 • Àngel Orosa Bargueño (vols.23 i 24)
 • Emilià Páez Cervi (del vol.1 al 5), bibliotecari.
 • Joan Parets Serra (del vol.2 al 19,23 i 24), rector de Campanet.
 • Margalida Pascual Martínez (vol.23 i 24)
 • Llorenç Pérez Martínez, Arxiver, 1928-Barcelona, 1992 (del vol.2 al 19, mor després de la publicació del vol.13)
 • Gaspar Pizá Rosselló (vol.1)
 • Fracesca Pocoví Pastor (vols.3 i 4)
 • Lluís Pomar Vidal (del vol.1 al 14)
 • Josep Ramis Cabot (vol.1)
 • Andreu Ramis Puig-gròs (del vol.3 al 19,23 i 24)
 • Catalina Ramis Sampol (vols.5 i 6)
 • Magdalena Riera Frau (del vol.1 al 19)
 • Manuel Ripoll Billon (vols.2 i 3)
 • Salvador Ripoll Cardell (del vol.4 al 19)
 • Manel Rodríguez Rodríguez (del vol.9 al 19)
 • Inmaculada Roca Balaguer (vol.7)
 • Xavier Salvà Picó (del vol.1 al 5)
 • Antònia Sastre Pallicer (del vol.3 al 19)
 • Miquel Seguí Aznar (del vol.2 al 19)
 • Gabriel Seguí Trobat (del vol.1 a l'11)
 • Isabel Serra Martínez (vol.23)
 • M Guadalupe Somoza Villacastín (vols.23 i 24)
 • Catalina Sureda Vallespir (del vol.9 al 19)
 • Josep Carles Tous Prades(del vol.4 al 19, 23 i 24)
 • Miquel Trias Gusó (del vol.2 al 5)
 • Margalida Tur Català (del vol.5 al 19 i 24)
 • Lluís Valcaneras Nebot (del vol.1 al 14)
 • Antoni Vidal Nicolau (del vol.7 al 10)
 • Margalida Vidal Vich (vol.24)
 • Príam Villalonga de Cantos (vols.2 i 3)
Col·laboradors
Apareixen al primer volum
 • Rafel Alcover González
 • Miquel Alenyar Fuster
 • Josep Amengual Batle
 • Miquel Arbona Pizà
 • Alexandre Ballester
 • Bartomeu Barceló Pons
 • Margalida Bernat Roca
 • Antoni Bonner, Nova York, 1928
 • Carme Bosch Juan
 • Amador Calafat Albertí
 • Joaquim Caldentey Salaberri
 • Joan Calvo Andreu
 • Catalina Cantarellas Camps
 • Miquel Cerdà Salas
 • Baltasar Coll Tomàs
 • Antoni Dionís
 • Miquel Duran Pastor
 • Bartomeu Ensenyat Estrany
 • Miquel Ferrà Martorell
 • Bartomeu Font Obrador
 • Pere Fullana Puigserver
 • Antoni Galmés Riera
 • Jordi Gayà Estelrich
 • Miquel Gayà Sitjar
 • Antoni Ginard Bujosa
 • Gabriel Janer Manila
 • Josep Maria Llompart de la Peña
 • Gabriel Llompart Moragues
 • Antoni Lozano Ruiz
 • Joan Marquès Le-Senne
 • Joan Mas i Vives, Maria de la Salut, 1951
 • Miquel Massuti Oliver
 • Gabriel Mateu Mairata
 • Josep Melià Pericàs
 • Joan Miralles Montserrat
 • Isabel Moll Blanes
 • Francesc Moll Marquès
 • Pere de Montaner Sureda
 • Baltasar Morey Carbonell
 • Antònia Morey Tous
 • Andreu Muntaner Darder
 • Antoni Oliver Montserrat
 • Joana Maria Palou Sampol
 • Rafel Perelló Paradelo, crític d'art, Manacor, 1933.
 • Pau Reinés Villalonga
 • Joan Josep Riera Ferrer
 • Lluís Ripoll Arbós
 • Manel Ripoll Billon
 • Faust Roldan Sierra
 • Guillem Rosselló Bordoy, Palma, 1932
 • Joan Rosselló Lliteres
 • Jaume Serra Barceló
 • Sebastià Serra Busquets
 • Josepa Terrasa Barceló
 • Josep Tomàs Montserrat
 • Juan Torres Garau
 • Josep Carles Tous Prades
 • Sebastià Trias Mercant
 • Joan Vidal Bibiloni
NdT Els volums 20, 21, i 22 constitueixen l'Atles de la Gran Enciclopèdia de Mallorca, el 25 l'atles d'història.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada